Stigen - for lettere å gå i terrernget

På lager

€ 0,01

Stigen er et produkt som kan øke turlengden og fremkommeligheten masse for dere som har nedsatt gangfunksjon. Marie, som er utvikleren av Stigen, har selv CP, og har hatt stor nytte av denne oppfinnelsen. Med støtte fra Stigen, kan Marie ga mange kilometer i terrenget; noe som gir henne  glede, mestring og flotte naturopplevelser, sammen med sine støttespillere.

Bilde av Stigen